Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
 
BİLGİLENDİRME FORMU
SATICI BİLGİLERİ:
Unvan: ESENTEKS TEKSTİL VE KONF.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Adres: : ZAFER MAHALLESİ 146.SOKAK NO:17 ESENYURT/İSTANBUL
Telefon: +90 212 502 7000
Faks: +90 212 212 637 42 33
Eposta : info@esenteks.com
MERSİS No:0378004281700011
Vergi Dairesi / No: AVCILAR / 3780042817
Alıcı'nın İade Halinde Malı Satıcı'ya Göndereceği Kargo Şirketi:MNG
Alıcı'nın İade Halinde Malı Satıcı'ya Göndereceği Adres: ZAFER MAHALLESİ
146.SOKAK NO:17 ESENYURT/İSTANBUL 
 
1. TARAFLAR
2. ALICI BİLGİLERİ
3. KONU
1. İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun ("Form") konusu, ALICI'nın
www.thenorthface.com.tr alan adlı internet sitesi ("İnternet Sitesi") üzerinden
satılan ve aşağıda nitelik ile satış fiyatı belirlenen mal ve hizmetlerin
("Ürünler") satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun ("TKHK") ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri
gereğince bilgilendirilmesidir.
2. Bu Form ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Satıcı tarafından kayıt altına
alınmakta olup, ALICI dilediği zaman “Hesabım” sayfasından metinlere
ulaşabilecektir.
4. SATIŞA KONU ÜRÜN VE FİYATI
Ürünler'e ilişkin fiyat, ödeme ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir. Ürünler’e
ilişkin önceden hesaplanamayan her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler de
ALICI tarafından ödenecektir.
5. TESLİMAT MASRAFLARI VE İFA
1. Ürünler'in sevkiyatına, stoklarda olması halinde ALICI tarafından sipariş
edilmesini takiben 7 (yedi) iş günü içinde başlanacaktır.
2. Ürün, ALICI'nın sipariş formunda ve işbu Form'da belirtmiş olduğu adrese ve
belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. Adreste teslim alacak bir
kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak Ürün'ün
sevkiyatını takip etmek ALICI'nın sorumluluğundadır. Ürün, ALICI'dan başka
bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde
bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
Bu hallerde ALICI'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü
zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun
SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ALICI'ya aittir.
3. Teslimatı yapacak kargo firmasının ALICI'nın bulunduğu yerde şubesi
olmaması halinde, ALICI'nın Ürün'ü SATICI tarafından bildirilecek bir diğer
yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir. İade için öngörülen
SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketinin, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin

olmaması durumunda SATICI, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade
edilmek istenen Ürün'ün tüketiciden alınmasını sağlayacaktır. Bu hususlarda
ALICI'ya gerekli bilgilendirme, e-posta, SMS veya telefonla yapılacaktır .
4. Ürün'ün teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI'ya aittir. SATICI,
İnternet Sitesi'nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan
etmişse teslimat masrafları Satıcı'ya ait olacaktır.
5. Malın teslimatı; SATICI'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin
gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI, sipariş
konusu Ürün ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller ve
tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürünler'e
ilişkin sözleşmeler saklı kalmak kaydıyla, Ürün'ü, Alıcı tarafından mal veya
hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.
6. Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava
muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 (otuz) günlük
süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili
olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer
bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.
7. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez
veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal veya
hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
8. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin
imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç)
gün içinde ALICI'yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil
olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14
(on dört) gün içinde iade edecektir.
9. ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan
kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemek ve kargo firması
yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk
kabul etmeyecektir.
10. ALICI'nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim
almadan önce Ürün'ün bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin
satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI'ya tamamen ödenmediği,
taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI,
tek taraflı olarak Sözleşme'yi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir.
11. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal
edilir ise, SATICI Ürün'ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Ürün'ün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı
olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya
hizmetin bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim
edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde SATICI'ya iade
etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ALICI'ya aittir.
6. CAYMA HAKKI
1. ALICI, Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi
bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme'den
cayma hakkına sahiptir. ALICI, malın teslimine kadar olan süre içinde de
cayma hakkını kullanabilir.
2. ALICI, cayma hakkı kapsamında ürün/leri iade ederken e-fatura çıktısı
üzerinde yer alan iade nedenlerinden "cayma hakkı sebebiyle ürünleri iade
ettiğini" içeren iade nedenini işaretler ve ıslak imza ile imzalayarak ürünlerin
iade yapılacak depo adresine gönderilmek üzere kargoya verir.
işleminin SATICI tarafından yapılmasında sonra ALICI hesaplarına yansıması
tamamen bankayla ilgili bir süreç olduğundan, ALICI olası gecikmeler için
SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin
mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.
7. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
1. Mevzuat uyarınca ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkına sahip değildir:
1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve
Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde
(örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler);

2. Alıcı'nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda
hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk
bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan
malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
3. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları
açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun
olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
4. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması
mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;
5. Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları
açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü
kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin
sözleşmelerde;
6. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi
süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
7. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya
taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme
amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde;
8. Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde;
9. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına
başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve
10. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim
edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (kupon gibi);
11. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar
ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin
sözleşmelerde;
12. Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve
bilgisayarlara ilişkin sözleşmelerde;
13. Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmelerde;
14. Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından
kurulum veya montajın yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da
montajı yapılanlara ilişkin sözleşmelerde.
2. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal
veya hizmetler (Satıcı’nın düzenli teslimatları ile Alıcı'nın meskenine teslim
edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile
seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler)
bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.
3. Ek olarak, tüzel kişi ALICILAR cayma hakkında sahip değildir.
4. Cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı veya bir kısmı için
kullanıldığı durumlarda (varsa ALICI’nın istifade ettiği) cayma hakkının
sonucu olarak SATICI'nın ücretsiz kargo (teslim) kampanyasındaki asgari
alışveriş tutarının altına düşülmesi halinde, kampanya kapsamında tahsil
edilmemiş teslim-kargo bedelinin tamamı ALICI'ya iade edilecek tutardan
düşülür. ALICI’nın teslim-kargo ücreti ödediği hallerde ise bu ücretin tamamı
ALICI'ya iade olunur.
8. GENEL HÜKÜMLER
1. ALICI, işbu Form'da satışa konu Ürün'ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve
ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından
sağlanan ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda
gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
2. ALICI, işbu Formu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin
akdinden önce SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi
verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil
fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz
olarak edindiğini teyit etmiş olur.
3. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin
imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç)
gün içinde ALICI'yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil
olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14
(on dört) gün içinde iade edecektir.

4. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez
veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal veya
hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal
edilir ise, SATICI Ürün'ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Ürün'ün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı
olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya
hizmetin bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim
edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde SATICI'ya iade
etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ALICI'ya aittir.

9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
1.ALICI, şikâyet ve itirazlarına ilişkin olarak […] kanallarından SATICI'ya
ulaşabilir.
2.ALICI ayrıca, şikâyet ve itirazlarına ilişkin olarak, Ticaret Bakanlığı'nca yasa
gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici
Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri'ne
başvurabilir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI'nın yerleşim
yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri'ne
başvurabilir.