Çerez Politikası

ÇEREZLERE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

ESENTEKS TEKSTİL VE KONF.SAN.TİC.LTD.ŞTİ . (“Şirket”) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği
ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun ("KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine
getirmek amacıyla kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. Kişisel veri, kimliğinizi
belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir.
Şirket’e ait olan ziyaret ettiğiniz internet sitesi (“İnternet Sitesi”), çerez (cookie) kullanan bir sitedir.
Çerez; kullanılmakta olan terminal cihazlara depolanmak suretiyle söz konusu cihazın tespit
edilmesine olanak sağlayan, çoğunlukla harf ve sayı kombinasyonlarından oluşan düşük boyutlu
küçük metin dosyasıdır.
İşbu Çerezlere Yönelik Aydınlatma Metni’nin amacı, İnternet Sitemizde kullanılan çerezlerin terminal
cihazlarınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine
ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz
hakkında sizlere bilgi vermektir.
1. ŞİRKET TARAFINDAN HANGİ TÜR ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR?
Çerez türlerini, kullanım amaçlarına göre çerezler, sürelerine göre çerezler ve taraflarına göre çerezler
olmak üzere üçlü bir tasnife tabi tutmak mümkündür.
1.1. Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler
Şirket olarak, kullanım amaçlarına göre dört tür çerez kullanmaktayız. Bunlar: Performans Tanımlama
(Analitik) Çerezleri, Hedefleme Amaçlı Tanımlama Çerezleri, İşlevsel Tanımlama Çerezleri ve
Zorunlu Tanımlama (Kesinlikle Gerekli) Çerezleridir. Mobil uygulamada çerez yerine ilgili
uygulamanın SDK''sı (Software Development Kit) kullanılmaktadır. (Şirketimize ait mobil
uygulamalar ve/veya internet sitelerinin hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır.)
1.1.1. Performans Tanımlama (Analitik) Çerezleri: Bu çerezler, İnternet Sitesi’nin performansını
ölçebilmemiz ve geliştirebilmemiz için ziyaretleri ve trafiği izlememize; hangi sayfaların en çok ve en
az popüler olduğunu öğrenmemize ve müşterilerin sitede nasıl gezindiğini görmemize yardımcı
olmaktadır. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler anonim hale getirilmektedir. Bu çerezlere izin
vermemeniz halinde tarafınızca sitemizin ne zaman ziyaret edildiği bilinemez ve performansınız
izlenemez. Örneğin: Tıklama sıklığınızın takibi.
1.1.2. Hedefleme Amaçlı Tanımlama Çerezleri: Bu çerezler tercih ve ilgi alanlarınıza yönelik ürün
sunmak amacıyla kullanılmakta olup, reklam ortaklarımız tarafından İnternet Sitesi’nden
ayarlanabilmektedir. Bu sayede hedefleme amaçlı tanımlama çerezleri, reklam ortaklarımız tarafından
ilgi alanlarınızın profilini oluşturmak ve diğer sitelerdeki ilgili reklamları göstermek için kullanılabilir.
Hedefleme amaçlı tanımlama çerezleri doğrudan kişisel verilerinizi saklamamakta; ancak tarayıcınızın
ve internet cihazınızın belirlenebilir olmasına imkan sağlamaktadır. Hedefleme çerezlerine izin
vermemeniz durumunda, hedeflenmiş reklamlarla karşılaşma olasılığınız düşük olacaktır. Örneğin:
favorilerinize eklemiş olduğunuz ürünlerin yahut sıklıkla ziyaret ettiğiniz sayfaların tespit edilerek
tarafınıza kişiselleştirilmiş ürün önerisi ile hizmet sunulması.
1.1.3. İşlevsel Tanımlama Çerezleri: Bu çerezler, İnternet Sitesi’nin gelişmiş bir işlevsellik ve
kişiselleştirme sunulmasına olanak sağlar. İşlevsel tanımlama çerezleri, Şirkettarafından veya
hizmetlerimizi sayfalarımıza eklediğimiz üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından ayarlanabilir. İşlevsel
tanımlama çerezlerine izin vermemeniz halinde bu hizmetlerin tamamı veya bir kısmı düzgün
çalışmayabilir. Örneğin: Dil tercihlerinize dair yaptığınız ayarlar.
1.1.4. Zorunlu Tanımlama (Kesinlikle Gerekli) Çerezler: Bu çerezler İnternet Sitesi’nin çalışması
için zorunlu olan ve sistemlerimizce kapatılması mümkün olmayan çerezlerdir. Zorunlu tanımlama
çerezleri, kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin (örneğin; log-in olma, form
doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak
kullanılmaktadırlar. Tarayıcınızı zorunlu tanımlama çerezlerini engelleyecek veya sizi uyaracak
şekilde ayarlayabilirsiniz; ancak bu durumda web sitemizin bazı bölümleri gerektiği gibi
çalışmayacaktır.
1.2. Sürelerine Göre Çerezler

Şirket olarak, sürelerine göre iki tür çerez kullanmaktayız. Bunlar, oturum çerezleri ve kalıcı
çerezlerdir.
1.2.1. Oturum (session - non persistent) Çerezleri: Geçici çerez olarak da adlandırılan oturum çerezi,
Şirket tarafından oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. İnternet tarayıcınızı
kapattığınızda oturum çerezleri de kendiliğinden silinmektedir. Örneğin: İnternet Sitesi’ni ilk defa
ziyaret ettiğinizin tespiti.
1.2.2. Kalıcı (persistent) Çerezler: İnternet tarayıcısı kapatıldığı zaman kendiliğinden silinmeyen
kalıcı çerezler, belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Örneğin:
İnternet Sitesi’ndeki hesabınıza giriş yaptığınız esnada her seferinde giriş bilgilerini tekrar
girmemenizi sağlamak.
1.3. Taraflarına göre:
1.3.1. Birinci Taraf Çerezler
Doğrudan ziyaret edilen İnternet Sitesi veya Şirket tarafından cihaza yerleştirilmektedir.
1.3.2. Üçüncü Taraf Çerezler
Şirket ile iş birliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza
yerleştirilen çerezlerdir.
İnternet Sitesi’ne giriş yaptığınız tarayıcıya bağlı olarak kullanılan çerez türleri de
değişkenlik gösterebilecektir. Şirket tarafından kullanılan çerez tiplerine ilişkin detaylı ve güncel
bilgilere (çerez adı, çerez tipi, çerez kullanım amacı ve çerez süresi) İnternet Sitesi’nin ana sayfasının
en altında yer alan “Çerez Tercihleri” butonu ile ulaşabilirsiniz.
2. ŞİRKET TARAFINDAN ÇEREZ KULLANIMININ HUKUKİ SEBEBİ VE
ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI
Şirket, İnternet Sitesi’nin ana sayfasının en altında yer alan “Çerez Tercihleri” butonu vasıtasıyla
ulaşacağınız ekranda yer alan tabloda her bir çerezin adına ve kullanım amaçlarına yer vermiştir.
Şirket, söz konusu tabloda yer alan amaçlarla KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen ve aşağıda yer
verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak kişisel verilerinizi işlemektedir. Çerezler vasıtasıyla
toplanan kişisel verileriniz;
 Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel
verilerinizin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak; Platform’un sunduğu
hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak için zorunlu tanımlama çerezleri ile temel
fonksiyonların gerçekleştirilmesi amacıyla,
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki
sebebine dayanarak; Platform’da kullanılan tüm çerez tipleri vasıtasıyla işlenen kişisel veriler,
hukuki bir ihtilaf olması ya da kamu kurumlarının bilgi talebinde bulunması halinde hukuk ve
dava işlerinin yürütülmesi amacıyla,
 Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için
veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; Platform’un performansının ve
işlevselliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, Platform’un
kullanım kolaylığının sağlanması amacıyla,
 Açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanarak; Performans Tanımlama Çerezleri,
Hedefleme Amaçlı Tanımlama Çerezleri ve İşlevsel Tanımlama Çerezleri
kullanılarak alışveriş deneyiminizin iyileştirilmesi, hizmetlerimizin sunulması ve size özel
tanıtım yapılması, promosyonlar ve pazarlama tekliflerinin sunulması, İnternet Sitesi’nin veya
mobil uygulamanın içeriğinin size göre iyileştirilmesi ve/veya tercihlerinizin belirlenmesi,
memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
3. ŞİRKET ÇEREZLER VASITASIYLA TOPLADIĞI KİŞİSEL VERİLERİNİZİ
KİMLERE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK HANGİ AMAÇLARLA
AKTARMAKTADIR?

Şirket, çerezler vasıtasıyla topladığı kişisel verilerinizi KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına
yönelik hükümlerine uyumlu şekilde “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, veri
minimizasyonu ilkesine riayet ederek ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye
özen göstermektedir.
Şirket çerezleri; arama motorlarını, İnternet Sitesi, mobil uygulamasını ve/veya İnternet Sitesi’nin
reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size
sunabilmek için "reklam teknolojisini" devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size
özel reklamlar sunabilmek için İnternet Sitesi’ne/mobil uygulamaya ve İnternet Sitesi’nin reklam
verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu
reklamları sunarken, İnternet Sitesi’nin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü
taraf çerezi yerleştirilebilir. Bu tip üçüncü taraf çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel veriler, sosyal
medya mecraları aracılığıyla Şirket’e giriş yapmanız halinde ilgili sosyal medya mecraları ile
paylaşılabilmektedir. Şirket, ayrıca Google Inc. tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan
Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların İnternet Sitesi’ni, mobil
uygulamayı ve/veya mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek
amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri
dahil), burada yer alan adresi ziyaret edebilirsiniz.
Şirket, kişisel verilerinizi hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, çerez tercihlerinize uygun
olarak çerez yönetimi sürecinin yürütülmesi amaçlarıyla Tedarikçileri ve Hizmet Sağlayıcıları ile
paylaşabilmektedir. 
4. ÇEREZ KULLANIMINI NASIL KONTROL EDEBİLİRSİNİZ?
Şirket İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde karşınıza çıkan çerez duvarındaki “Ayarlar” butonuna
bastığınızda karşılaştığınız “Onay Tercihlerini Yönet” kısmından, çerez yönetim panelindeki butonları
tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz. Ayarlarınızı
etkin hâle getirmek için sayfayı yenilemeniz önerilmektedir.
Çerez tercihlerinizi her zaman İnternet Sitesi’nin ana sayfasının en altında yer alan “Çerez Tercihleri”
butonu ile alan çerez yönetim aracı üzerinden kontrol edebilir ve çerez tercihlerinize ilişkin değişiklik
yapabilirsiniz.
Zorunlu çerezlerin kullanımı sitemizin çalışması için elzem olduğundan bu çerez türünü yönetebilme
imkanınız bulunmamaktadır.
Aşağıdaki yöntemleri kullanarak da çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz:
Google
Chrome : Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "çerezler"

sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet
Explorer : Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan "Araçlar" bölümünden güvenlik sekmesini

tıklayarak "izin ver" veya "izin verme" şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla
Firefox :

Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan "menüyü aç" sekmesini tıklayınız. "Seçenekler"
görselini tıklayarak "Gizlilik ve Güvenlik" butonunu kullanarak çerezleri
yönetebilirsiniz.

Opera : Tarayıcınızın "Tercihler" bölümünde "Gelişmiş"i seçerek "çerezler" bölümünden çerez

yönetimini yapabilirsiniz.

Safari : Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "safari" sekmesini seçip, "Gizlilik ve Güvenlik"

Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

 
Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için:
https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz
veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger). Kalıcı
çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, İnternet Sitesi’ni, mobil uygulamayı ve mobil sitesini
kullanmaya devam edebilirsiniz fakat İnternet Sitesi’nin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm
işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

5. ŞİRKET KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYOR?
Şirket ile paylaşılan kişisel veriler, Şirket gözetimi ve kontrolü altındadır. Şirket, yürürlükteki ilgili
mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli
organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla
sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak;
 Veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik
aralıklarda sızma testleri yaptırılmaktadır.
 İnternet Sitesi, mobil site ve mobil uygulama aracılığıyla Şirket’e ilettiğiniz kişisel verileriniz
SSL (Secure Sockets Layer) teknolojisi kullanılarak korunmaktadır.
 Kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin düzenli olarak risk analizleri yapılmakta ve risklerin
azaltılması için aksiyonlar alınmaktadır.
 Kişisel verilere yetkisiz erişimleri engellemek için erişim ve yetki kontrolleri
uygulanmaktadır.
 Veri işleme politikaları düzenli aralıklarla güncellenmektedir.